lol正规押注平台

联系方式

您现在的位置:


联系方式

地址:上海闸北闸北区中青园
邮政编码: admin@bestofbatik.com
法人代表:方斌
E-mail:admin@bestofbatik.com

timg1.jpg
办公室电话: 400-2219-5044
经营部电话: 400-2219-5044
合约材料部电话: 400-2219-5044
人力资源部电话: 400-2219-5044
景观设计部电话: 400-2219-5044
工程管理部电话: 400-2219-5044
安全质量部电话: 400-2219-5044
绿化养护部电话: 400-2219-5044
苗圃管理部电话: 400-2219-5044